Du er her: Hjem

Søknadsfrist 1. mars 2018

Barnehageopptak 2018-2019

Søknad om plass i kommunale-  og private barnehager i Hole kommune for barnehageåret 2018/2019, gjøres elektronisk på kommunens nettside. Det er åpent for å søke fra 8. januar 2018. Søknadsfristen er 1. mars 2018.
 

Alle må søke på nytt selv om man står på venteliste, fordi dette er kommunens måte å ajourføre listen på. Dere som har barn med fast plass, og som ønsker endringer, må sende søknad om endring av plass eller ønske om annen barnehage.
Når tilbudet om endring blir gitt, mister barnet automatisk gammel plass. Det garanteres ikke plass i ønsket barnehage.

Retningslinjer

Barn som har lovmessig rett til plass skal ha fylt ett år innen 30. november 2018, ha folkeregistrert adresse i kommunen og søkt innen fristen. De som er født etter 30.11.17 kommer på venteliste. Søknader om barnehageplass mottatt etter søknadsfrist, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.  Kommunen gjør oppmerksom på at barn som ikke har lovmessig rett til plass, kan ikke forvente å få plass for barnehageåret 2018/2019.

Får man plass i en annen barnehage enn førsteprioritetsønsket, skyldes det mangel på plass/ikke ledig i ønsket barnehage. Det er viktig for kommunen å understreke at ved tildeling av barnehageplasser er Sollihøgda barnehage et tilbud på linje med de andre barnehagene i kommunen. Det er dessverre ikke alle prioriteringer som lar seg gjennomføre, og ved tildeling er det opptakskriterier i Vedtekter for Hole kommunes barnehager som ligger til grunn.

Her finner du søknadsskjema.

 

OPPTAKSPROSESS -  BARNEHAGEÅRET 2018/2019

Søknadsfrist

1. mars 2018

Bekreftelse om mottatt søknad

Fortløpende

Tilbudsbrev 1. og 2. prioritet

Uke 10/11

Tilbudsbrev/event.avslag runde 2

Uke 14/15

Klagefrist

Uke 18/19

Møte i Klagenemnda/Formannskapet

Mai/Juni 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedopptaket er ferdig i mai/juni.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema