Om Holebarnehagene

Barnehage / nettside
Barnehage / nettside Styrer / epost

Telefon Styrer

Mobil styrer
Helgelandsmoen barnehage Live Nesal 32 16 05 00  
Løken barnehage Anne Marie Skjørvold 32 16 11 47  
Sollihøgda barnehage Kjersti Lager Bjerke 32 15 76 15  
Sundvollen barnehage Irene Langvandsbråten 32 16 11 58  
Sundvollen oppvekstsenter - barnehage Trude Bakken 32 16 12 53 415 88 659
Svensrud natur og idrettsbarnehage Knut Emil Kolstø 32 16 11 87 412 59 441
Vik formingsbarnehage Sofie Rødskog 32 16 11 39  
       
 PRIVAT      

 Tyrifjord barnehage,

Tyrifjordveien 32, 3530 Røyse

 Tyrifjord bhg  461 43 551 930 85 950

 Trollstua familiebarnehage

 Rønningsveien 3,Helgelandsmoen

 3512 Hønefoss

  elin@tonderum.no  32 16 06 17 482 636 23

 Læringsverkstedet DoReMi Elstangen

 Øvre Rørvikberget 26, 3531 Krokkeliva

Mona Indal

Tone Rolve

 

989 04 912

979 97 559

 

Hole kommune har i mange år vist et stort mangfold gjennom variasjon og størrelse på barnehager. Dette mangfoldet har gitt kommunen god barnehagedekning, høy kvalitet på tilbudet og valgmuligheter for foreldrene.

Holebarnehagene har fokus på kvalitet i arbeidet med barn og har utarbeidet en egen Lokal Rammeplan (ligger på nettsiden).
Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole kommune finner du her: Overordnet sektorplan for oppvekst i Hole

Hver høst arrangerer vi Holekonferansen. Holekonferansen er en felles dag for alle som jobber i en Holebarnehage. Denne dagen er et kompetanseløft hvor vi utveksler erfaringer, deler kompetanse, får ny kompetanse utenfra og avslutter dagen med noe sosialt på kvelden. Vi har også en felles kurs og møte plan for alle barnehagene, som bygger på Lokal rammeplan.

Holebarnehagene har flere arrangementer for barna, på tvers av barnehagene. Vi kan nevne bjørnehuletur, natursti, hageparty, toddler disco og feiring av Jørgen Moe sin bursdag.

Av faste møtepunkter på tvers av barnehagene har vi styrerdager, pedagogisk ledermøter og språkgrupper.
Vi er 100 flotte, positive og engasjerte ansatte i Holebarnehagene i dag!

Tjenesteleder barnehage: Ingvild Oppenhagen, tlf. 32 16 11 29,

Søknadsskjema og info: Ingvild Oppenhagen, tlf. 32 16 11 29

Spørsmål om regninger, plass osv: Ingvild Oppenhagen, den enkelte styrer eller økonomiavdelingen i Hole kommune.

Spørsmål om betalingsutsettelse: Marit Larsen, tlf. 32 16 11 43.

Åpningstider i kommunale barnehager kl. 07.15-16.30. Sollihøgda kl. 07.15-16.45.

  

LITT MER OM DE PRIVATE BARNEHAGENE

Tyrfjord barnehage,
Tyrfjordveien 32, 3530 Røyse
Telefon: 46 14 35 51. 18 plasser i alder 1-6 år. Åpningstid: 7.15 – 16.30

Trollstua familiebarnehage, Rønningsveien 3, Helgelandsmoen, 3512 Hønefoss

Telefon: 482 636 23. epost: elin@tonderum.no 4 barn i alder 1-3. Åpningstid: 07.15 - 16.15

Læringsverkstedet DoReMi Elstangen barnehage - Åpner 1.august 2015
Elstangen, 3531 Krokkleiva
72 plasser i alderen 1-6. Åpningstid: 07.00 - 17.00
Les mer om Elstangen barnehage

Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk