Aktuelt: Eiendomsskatt

Eiendomsskatten videreføres i 2017

Eiendomsskatten videreføres i 2017 uendret fra 2016 med 2 promille for boliger og fritidsboliger. Eiendomsskatten faktureres i tre terminer, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november. Det innføres ikke eiendomsskatt på næring (verke...

Klage/endring og søknad om fritak

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig. Se forøvrig Eiendomsskatteloven § 19. Frist er innen 6 uker etter at skattelistene blir l...

Klagefristen på eiendomsskatt har løpt ut

Vi informerer om at fristen for å klage eller søke fritak for eiendomsskatt i 2016 løp ut fredag 19. august. Dette er formidlet i skatteseddelen til hver enkelt, og i tidligere informasjon på våre nettsider.

Eiendomsskatteseddelen er sendt ut

Skatteseddel er sendt alle registrerte eiere av eiendommer med utskrevet eiendomsskatt. Faktura for eiendomsskatten kommer i egen forsendelse med forfall etter planen 20.8 og 20.11. 2016. Frist for eventuelle klager er 19. august 2016.

Soneinndeling eiendomsskatt

Det er fastsatt to soner for boliger og to soner for fritidsboliger. Kart med inndelinger finner du her

Rammer og retningslinjer for eiendomstaksering

Sakkyndig takstnemnd har fastsatt rammer og retningslinjer for eiendomsskattetakseringen i Hole kommune. Dokumentet finner du her.

Klage på Skatteetatens boligverdi

Du bør kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig, dette er: P-ROM  (areal), byggeår samt boligtype. Disse faktaopplysningene om boligen finner du under "Grunnlag for likningsverdi" på side 2 i selvangivelsen. Likningsverdie...

Sakkyndig takstnemnd

I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hole kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte befaringsmenn. Dette gjelder for de eiendommene der skatteetatens formuesgrunn...

Klagenemnd

Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20 en egen klagenemnd. Klagenemnda skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges samme a...

Eiendomsskatt: Festet tomt - skal fester betale?

Ofte stilt spørsmål til kommunen: Ja. Dette følger av endringer i tomtefesteloven i 2004 og 2006. Som fester påtar du deg alle rettigheter og alt ansvar som grunneier til vanlig sitter med, også eiendomsskatten. Den som er fester har rett t...

Eiendomsskatt: Hvorfor skal kommunen taksere fritidsboliger?

Kommunen får spørsmål fra innbyggerne om hvorfor fritidsboliger skal takseres. Årsaken er at Finansdepartementet besluttet at kommunene fra 2014 kan benytte formuesgrunnlaget for boligeiendom som utgangspunkt for utskriving av eiendomsskatt...

Informasjonsbrev om eiendomsskatt til innbyggerne

I slutten av uke 16 eller i begynnelsen av uke 17 får alle som står oppført som hjemmelshaver på boligeiendom et informasjonsbrev om eiendomsskatten i posten. Du mottar et informasjonsbrev som er tilpasset enten du har bolig med liknings...

Eiendomsskatten videreføres i 2017

Eiendomsskatten videreføres i 2017 uendret fra 2016 med 2 promille for boliger og fritidsboliger. Eiendomsskatten faktureres i tre terminer, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november. Det innføres ikke eiendomsskatt på næring (verke...

Klage/endring og søknad om fritak

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig. Se forøvrig Eiendomsskatteloven § 19. Frist er innen 6 uker etter at skattelistene blir l...

Klagefristen på eiendomsskatt har løpt ut

Vi informerer om at fristen for å klage eller søke fritak for eiendomsskatt i 2016 løp ut fredag 19. august. Dette er formidlet i skatteseddelen til hver enkelt, og i tidligere informasjon på våre nettsider.

Eiendomsskatteseddelen er sendt ut

Skatteseddel er sendt alle registrerte eiere av eiendommer med utskrevet eiendomsskatt. Faktura for eiendomsskatten kommer i egen forsendelse med forfall etter planen 20.8 og 20.11. 2016. Frist for eventuelle klager er 19. august 2016.

Soneinndeling eiendomsskatt

Det er fastsatt to soner for boliger og to soner for fritidsboliger. Kart med inndelinger finner du her

Rammer og retningslinjer for eiendomstaksering

Sakkyndig takstnemnd har fastsatt rammer og retningslinjer for eiendomsskattetakseringen i Hole kommune. Dokumentet finner du her.
Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk