Eiendomsskatten i 2018

09. januar 2017

Eiendomsskatten videreføres i 2018 uendret fra  2017 med 2 promille for boliger og fritidsboliger. Det innføres ikke eiendomsskatt på næring (verker og bruk).

Eiendomsskatten faktureres i tre terminer, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november. Skattelistene er lagt ut på hjemmesiden.

Klagefristen er seks uker, dvs. 3. april 2018.

 

 

 

Vanlige spørsmål og svar om eiendomsskatt

13. oktober 2017

Vi har samlet en del vanlige spørsmål om eiendomsskatt, og kommunens svar i tabellen nedenfor.

Klage/endring og søknad om fritak

27. april 2016

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene takstene gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Klagen må være skriftlig. Se forøvrig Eiendomsskatteloven § 19. Frist er innen 6 uker etter at skattelistene blir lagt ut. Skjema finner du her.

Hole kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, og vi ønsker at eventuelle feil blir rettet. Du kan melde feil/endringer her

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatt

30. september 2016

Sakkyndig takstnemnd har fastsatt rammer og retningslinjer for eiendomsskattetakseringen i Hole kommune. Sakkyndig nemnd reviderte i april 2017 rammer og retningslinjer for landbruket. Dokumentet finner du her.

Soneinndeling for eiendomsskatt

05. oktober 2016

Det er fastsatt to soner for boliger og to soner for fritidsboliger. Kart med inndelinger finner du her:

Eiendomsskattevedtekter

27. april 2016

Kommunestyret fattet vedtekter for eiendomsskatt den 1.2. 2016. Disse kan du lese her.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss