Du er her: Hjem

Felles informasjonsmøte onsdag 7. mars

Foreldremøte: Barn med oppstart 1. trinn i august

07. mars 2018

 

Det å begynne på skolen innebærer mye spennende og nytt, og det er starten på et skoleløp som skal vare i minst 12 - 13 år.

Det er svært viktig at denne tiden blir så positiv og god som mulig. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er slått fast i opplæringsloven §9A. Ikke bare skolene, men også andre avdelinger i Hole kommune har et utstrakt ansvar for barn og unge og er dermed viktige samarbeidspartnere for skolene og foreldrene.

Felles informasjonsmøte for foreldre/foresatte

onsdag 7. mars 2018 kl. 18.30 – 20.30

i Aulaen på Sundvollen oppvekstsenter.

 

Program:

 • Velkommen og presentasjon.
 • Kort om Holeskolen, fakta og hva vi står for
 • Rutinene vi har ved overgangen fra barnehage til skole og SFO.
 • 1. trinn – hva er det viktigste, og hva forventer vi av foreldre og barna – generell info.
 • Skoleskyssen
 • SFO (skolefritidsordningen)
 • Litt om skolens samarbeidspartnere:
  • Helseavdelingen
  • Skolehelsetjenesten inkl. fysioterapitjenesten
  • Kommunal Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
  • Kommunepsykolog
 • Barneverntjenesten
 • Kulturskolen
 • Eventuelt

 

NB! Søknadsfrist for SFO plass er 15. mars.

Søknad sendes her

 

 

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema