Koordinerende enhet.

Koordinerende enhet for habiliterings- og rehabilteringstjenesten er et sted å henvende seg for:
  • Innbyggere med behov for sammensatte tjenester
  • Ansatte som ønsker veiledning på området
  • Samarbeidspartnere utenfor kommunen
  • For de som trenger en Individuell plan (IP)

 Kontakt info koordinerende enhet  koordinerendeenhet@hole.kommune.no

Kontaktpersoner
Medlemmer etter område Funksjon Telefon Epost
Helse      
Martine Gildberg Hatlinghus Leder
koordinerende enhet
32 16 12 19

martine.gildberg.hatlinghus@hole.kommune.no

Tiltak funksjonshemmede      
Borghild Bretun Moen Systemansvarlig
for Individuell plan (IP)
32 16 12 09 borghild.b.moen@hole.kommune.no
PRO      
  Koordinerende enhet 32 16 33 60  
NAV      
Trine Senderud Koordinerende enhet 31 02 83 27

trine.senderud@nav.no

 
Loading