Informasjon om utvidet rett til barnehageplass

BARNEHAGEOPPTAKET 2017-2018

Foreldre til barn født i november må søke innen den ordinære fristen som er 1. mars 2017. 

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barnehageplass. Denne retten skal tre i kraft i 2017.

 

Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Etter all sannsynlighet vil Stortinget fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017.

Det er grunn til å tro at innrettingen på denne utvidelsen av retten til plass vil være tilsvarende som for barna født i september og oktober. Det betyr at retten til plass først inntrer i november, men at barnehagene og kommunene kan velge å tilby barna plass tidligere.

Høringen av forslaget om å gi barn født i november rett til barnehageplass, vil bli sendt ut av Kunnskapsdepartementet i månedsskiftet januar/februar.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk