Kommunedelplan for Sundvollen, PlanID 201309 er lagt ut til offentlig høring

I medhold av Pbl § 11-14  og PM-vedtak 058/16  den 14. nov. 2016 sendes forslag til kommunedelplan for Sundvollen ut på høring.  Planforslaget omfatter følgende dokumenter:

 • Plankart datert 23.11.2015 sist endret 06.12.2016.
 • Ras- og skredkart datert 24.11.2016.

 • Planbestemmelser med retningslinjer datert 14.11.2016.

 • Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 14.11.2016

 • ROS-analyse datert 07.12.2016

 • Temakart stier datert 24.11.2016.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende punkter:

 • Planområdet er utvidet i hht. PM-vedtak 034/16 den 23. mai 2016.

 • Det foreslås økt utnyttelsesgrad i byggeområdene for en del av de eldre reguleringsplanene innenfor planområdet..

  Evt. merknader til forslag til kommunedelplan for Sundvollen sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no
  innen 10. februar 2017.

 • Evt. spørsmål kan rettes til John-Morten Landrø, tlf. 32 16 11 00.

   

   

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk