Konfliktrådet.

Konfliktrådet tilbyr megling i alle kommunene i Buskerud samt Sande og Svelvik i Vestfold og Jevnaker i Oppland.
Konfliktrådet i Buskerud har kontorer i Skoger-bygget på Strømsø torg i Drammen.

Besøksadresse:     Strømsø torg 9, 3044 Drammen

Postadresse:          Konfliktrådet i Buskerud, Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen

Nettside: www.konfliktraadet.no

Epost:
alf-sigmund.larsen@konfliktraadet.no

bente.krogstad@konfliktraadet.noKonfliktrådet i Buskerud er et av landets 22 konfliktråd. Administrasjonen holder til i Skogerbygget, Strømsø torg 9 i Drammen. På kontoret treffer du konfliktrådsleder Alf Sigmund Larsen og rådgiver Bente Krogstad.

 

Konfliktrådet
alf sigmund konfliktraad bente konfliktraad
Alf Sigmund Larsen                     
konfliktrådsleder                          
 
tlf. 32 80 65 77                          
mobil 918 81 815    
Faks 32 80 65 21
Bente Krogstad
rådgiver

tlf. 32 80 65 71
mobil 482 63 636
Faks 32 80 65 21

Sivile saker
Har du problemer i forhold til naboen? Slektninger? Butikksjefen? Huseieren? Dersom forholdet har låst seg slik at det blir vanskelig å få til noen løsning på egen hånd, kan konfliktrådet bistå partene.

Lovbrudd
Konfliktrådet kan benyttes både straffesaker og i saker som ikke er politianmeldte. Den som har gjort seg skyldig i straffbare handlinger, kan ved bruk av konfliktrådet unngå politi- og domsreaksjoner. Avtaler kan gå på at siktede får "gjort opp for seg" via arbeidsavtaler, økonomiske oppgjør - eller forsoningsavtaler. Det er politijuristen som avgjør om en sak er egnet for konfliktrådet, men det er full anledning for alle parter å be politiet om en slik vurdering. Ved å gjøre opp for seg via konfliktrådet slipper man anmerkning på den ordinære politiattesten - noe som særlig er viktig for ungdommer som skal videre i utdannelse og jobber.

Meglere
I Buskerud har vi ca. 30 meglere spredt rundt om i hele fylket. Meglingsmøtet blir holdt i ditt nærmiljø. Våre meglere er ikke dommere. Vår jobb er å hjelpe partene slik at de i felleskap kommer fram til en avtale begge partene er fornøyd med. Megling i konfliktråd koster ingenting. I mer enn 90 % av sakene som går til megling, inngås avtale.

Meglere er legmenn som oppnevnes i verv for fire år av gangen. De gjennomgår obligatorisk grunnopplæring og deltar på meglersamlinger.

 

Konfliktrådsloven PDF document ODT document

Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk