Ledig stilling som Kommunalsjef samfunn

Kommunalsjefen har ansvar for Areal og byggesak, Tekniske tjenester og Kultur og fritid, rapporterer til rådmannen, og er medlem i rådmannens ledergruppe. Kommunalsjefen er rådmannens representant i Plan og miljøstyret. Det er 60 medarbeidere innen ansvarsområdet.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne rådmann Torger Ødegaard, tlf 958 07 151, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 917 29 681.

Kortfattet søknad sendes snarest og senest innen 25. februar via Headvisor

 

Hole kommune med kommunesenteret Vik ligger naturskjønt til ved Tyrifjorden 30 minutter fra Sandvika og er den hurtigst voksende kommunen i regionen. Ringeriksbanen og ny E 16 planlegges gjennom kommunen og vil gjøre reisetiden kortere til/fra Oslo. Dette gir muligheter og vekst som Hole kommune vil benytte, men også utfordringer som må takles på en balansert måte. Kommunen har 6800 innbyggere og et variert næringsgrunnlag basert på blant annet landbruk, service og reiseliv. Hole kommune har 650 dyktige og motiverte medarbeidere fordelt på 450 årsverk og et budsjett på 430 millioner kroner.
Det skal blant annet legges til rette for en vekst på opp mot 7000 nye innbyggere i årene som kommer, betydelig tettstedsutvikling rundt Sundvollen  og stort stasjonsområde på den nye Ringeriksbanen. I tillegg til gode og fremtidsrettede samferdsels- og utbyggingsløsninger skal det ikke minst være et godt sted å bo og leve for kommunens innbyggere.
Vår nye kommunalsjef blir en sentral aktør i den fremtidige utviklingen, og skal i samspill med politikere, næringsliv og statlige etater, bidra til at kommunen når sine fremtidsmål.
Våre verdier er respekt, åpenhet, lojalitet og fleksibilitet. Mer om Hole kommune se www.hole.kommune.no

 

Oppgaver:

 

 • Lede kommunens helhetlige arbeid med utvikling av lokalsamfunnet, og herunder ha ansvar for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
 • Bygge samarbeid og relasjoner med lokalsamfunn, næringsliv og nabokommuner
 • Lede og utvikle organisasjonen innen egne ansvarsområder
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i hele kommuneorganisasjonen
 • Delta aktivt i rådmannens ledergruppe


Som leder i Hole kommune skal du:

 • Bygge intern stolthet og kultur
 • Være en tydelig og tilgjengelig leder
 • Tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse
 • Fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukerne


Kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring fra ledende stilling i offentlig eller privat sektor
 • Erfaring fra strategisk arbeid, innsikt i ansvarsområdet vil være en fordel
 • Innsikt i offentlige beslutningsprosesser, og samspill mellom politikk og administrasjon
 • Erfaring fra budsjettarbeid og økonomistyring
 • Lederstil/ personlige egenskaper
 • Identifisere seg med og som rollemodell opptre i tråd med kommunens verdier
 • Målrettet, resultatorientert og gjennomføringssterk
 • Analytisk, strategisk og med evne til å tenke helhet
 • Åpen, inkluderende, samarbeidsorientert og løsningsorientert
 • Tydelig, god til å kommunisere og skape relasjoner


Vi tilbyr:
En spennende og utfordrende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil ha en sentrale rolle i kommunens videre utvikling.
Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

 

 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk