Aktuelt: Natur og miljø

Steinsfjordens vannkvalitet

NIVA har vurdert at Steinsfjorden hadde god økologisk tilstand i 2016. Dette innebærer en forbedring av vannkvaliteten fra tidligere år. Gjennom sesongen ble det funnet lite giftproduserende blågrønnalger i Steinsfjorden.

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 6.6.2016

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 06.06.2016. Vi har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt anal...

Digitalt redningskart for Storelva

Nå er digital redningskart for Storelva tilgjengelig for alle som måtte være interessert.        

Vannkvaliteten i Steinsfjorden 2015

NIVA har gjennomført overvåkning av vannkvaliteten i Steinsfjorden i 2015. En rapport sammenstiller de viktigste resultatene fra innsjøovervåkningen. Den kan du lese her.

Angående forekomst av Planktothrix (blågrønnalger) under isen på Steinsfjorden.

  Det har gjennom vinteren vært en oppblomstring av Planktothrix (blågrønnalger) under isen på Steinsfjorden. Disse algene har kunne ses som et rosaskjær på isen. Nå som isen har gått driver denne algebiomassen inn mot land. Det er grunn...

Hundeposer

Det er plassert ut hundeposedispensere i kommunen Med økonomisk bistand i fra næringslivet har Hole kommune plassert ut dispensere for hundeposer på strategiske plasser i kommunen.

Iberiaskogsnegl observert i området Hundstad - Fjell.

Brunskogsnegl Foto: Arild Andersen
Det oppfordres fra landbrukskontoret til å avlive brunsneglene før de legger egg og formerer seg ytterligere. Les mer om saken i denne artikkelen.

Vannstand i Tyrifjorden

Normalvannstand er 63 m - her kan du følge med på utviklingen daglig.

Badevannsprøver legges ut på nett - straks vi får prøveresultater fra NIVA.

Den siste prøven ble tatt 27.7 og vi mottok svar 4.8 - neste prøve tas i neste uke

Ringerike o-lag har ryddet vei på turstien fra Sundvollen mot Nes.

Foto: Frank Eivind Rundholt – CC BY-NC-SA 3.0
Ringerike o-lag hadde i går dugnad på turstien fra Sundvollen og sørover mot Nes, - og stien er i flott stand fra Sundvollen.   Det er virkelig flotte forhold for tur i skog og mark nå. Vårblomstene har kommet, fuglene synger og det er tørt...

Denne siden ønsker vi skal bli en informasjonsressurs om natur og miljøstoff i Hole.

Særlig vil vi vektlegge informasjon som kan påvirke folk til å komme seg ut i naturen for med egne øyne se de perlene som vi bl.a. beskriver på disse sider.

Steinsfjordens vannkvalitet

NIVA har vurdert at Steinsfjorden hadde god økologisk tilstand i 2016. Dette innebærer en forbedring av vannkvaliteten fra tidligere år. Gjennom sesongen ble det funnet lite giftproduserende blågrønnalger i Steinsfjorden.

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 6.6.2016

NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 06.06.2016. Vi har sett på prøvene i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger) og prøvene har blitt anal...

Digitalt redningskart for Storelva

Nå er digital redningskart for Storelva tilgjengelig for alle som måtte være interessert.        

Vannkvaliteten i Steinsfjorden 2015

NIVA har gjennomført overvåkning av vannkvaliteten i Steinsfjorden i 2015. En rapport sammenstiller de viktigste resultatene fra innsjøovervåkningen. Den kan du lese her.

Angående forekomst av Planktothrix (blågrønnalger) under isen på Steinsfjorden.

  Det har gjennom vinteren vært en oppblomstring av Planktothrix (blågrønnalger) under isen på Steinsfjorden. Disse algene har kunne ses som et rosaskjær på isen. Nå som isen har gått driver denne algebiomassen inn mot land. Det er grunn...

Hundeposer

Det er plassert ut hundeposedispensere i kommunen Med økonomisk bistand i fra næringslivet har Hole kommune plassert ut dispensere for hundeposer på strategiske plasser i kommunen.
Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk