Skjemaer fra A - Å

Velkommen til Hole kommunes skjemaportal.

Her finner du en del av våre søknadsskjema som er gjort tilgjengelige på internett. Noen er er utfyllbare PDF skjema som en må skrive ut og signere for hånd mens andre snart er tilgjengelig med signering via MinID

Før du gir fra deg personopplysinger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. 
Du finner den her.

 

SFO informasjon 2017.pdf

B
Barnehage - Lokal rammeplan Hole bhg 2010-2014.pdf
Barnehage - Rett til barnehageplass.pdf
Barnehage - søknad om redusert betaling
Barnehage informasjon foreldre foresatte opptak 2014-2015.pdf
Barnehage informasjon om opptaket 2014-2015.pdf
Barnehage vedtekter - Revidert 2016.pdf
Barnehage vedtekter - Revidert jan 2011 polsk.pdf
Barnehageplass - ny - endring - overflytting
Bolig - Soknad_om_kommunal_bolig.doc.odt
Bolig_Startlån_retningslinjer.pdf
Bostøtte.html
Byggesak - Eksempel_komplett_søknad_uten_ansvarsrett.pdf
BYGGESAK_Gravemelding.pdf

E
Eiendom_Arealoverføring - erklæring.pdf
Eiendom_Blankett - begjæring om seksjonering_reseksjonering.pdf
Eiendom_Erklæringsblankett - rettighet i fast eiendom.pdf
Eiendom_Fullmakt.pdf
Eiendom_Nabovarsel - gjenpart.pdf
Eiendom_Nabovarsel.pdf
Eiendom_Oppløsing av sameie.pdf
Eiendom_Sammenslåing.pdf
Eiendom_soknad_rekvisisjonsskjema.pdf
Eiendom_Søknad om tiltak - Plan- og bygningsloven.pdf
Eiendom_Veiledning - Erklæringe.doc
Erklæring delesak.pdf

F
Forslag til gjennomføringsplan.pdf

H
Henvisning til fysioterapitjeneste for barn_2009.doc
Henvisning til fysioterapitjeneste for barn_2009.pdf
Henvisningsskjema - Enkeltperson.doc
Henvisningsskjema - Enkeltperson.odt
Henvisningsskjema - Enkeltperson.pdf
Henvisningsskjema - System.doc
Henvisningsskjema - System.odt
Henvisningsskjema - System.pdf

I
Innmelding i skolen

K
kommunereform.jpg
Kultur - Konsesjon som videoforhandler i Hole kommune.pdf
Kultur - Leieregler idrettsanlegg Hole.pdf
Kultur - Midtfylket teaterverksted.pdf
Kultur - Regler for leie av skolelokaler.pdf
Kultur - Regler for utleie av herredshuset.pdf
Kultur - Retningslinjer for kultur og idrettsmidler, vedtatt.pdf
Kultur - Retningslinjer for tildeling av kommunealt tilskudd.doc.pdf
Kultur - Retningslinjer for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv og nærmiljøanlegg i Hole kommune.pdf
Kultur - Statlige tilskudd.pdf
Kultur - Søknadsskjema idrett.pdf
Kultur - Søknadsskjema kulturmidler.pdf
Kultur - Utstyr til utlån for skolene.pdf
Kultur - Utstyr till utlån for lag og foreninger.pdf

L
Ledsagerbevis for funskjonshemmede
Ledsagerbevis_merknader.pdf
Ledsagerbevis_soknad.doc
Ledsagerbevis_soknad.odt
Ledsagerbevis_soknad.pdf

M
Miljørettet helsevern - badeanlegg, bassengbad og badstu m.m..pdf
Miljørettet helsevern - badeanlegg, bassengbad og badstu mm.doc
Miljørettet helsevern - campingplasser.doc
Miljørettet helsevern - frisør - hudpleie.doc
Miljørettet helsevern - frisør-hudpleie.pdf
Miljørettet helsevern - generelle bestemmelser.doc

O
Oppheving seksjonering.pdf

P
Parkeringskort _orientering.doc
Parkeringskort_legeerklaring.doc
Parkeringskort_soknadsskjema_papir.doc
Parkeringstillatelse forflytningshemmede.
Parkeringstillatelse_soknad.pdf
Parkeringstillatelse_soknad.xls
Pedagogisk rapport - System.doc
Pedagogisk rapport - System.odt
Pedagogisk rapport - System.pdf
Pedagogisk rapport for barneskole.doc
Pedagogisk rapport for barneskole.odt
Pedagogisk rapport for barneskole.pdf
Pedagogisk rapport for ungdomsskole.doc
Pedagogisk rapport for ungdomsskole.odt
Pedagogisk rapport for ungdomsskole.pdf

R
Rapp skjema forv omsetn2016.pdf
Rorleggeranmeldesle.pdf
Rundskriv om seksjonering av fast eigedom_234901-rundskrivh03_98.pdf

S
Salgbevilling alkohol.pdf
Serverings- og/eller skjenkebevilling
SFO - ny plass, endring og utmelding
SFO - Søknad om redusert betaling.pdf
SFO - søknadskjema ferieaktiviteter
SFO_Vedtekter_01032016.pdf
Sjekklise seksjonering.pdf
Sjekkliste 2014 - Byggesak med info.pdf
Sjekkliste delesak.pdf
Skjemaer fra A - Å
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Skogbruk_Melding om fornyelseshogst_soknad_om_hogst_ i_verneomrade_SLF900B[1].pdf
Skole_Vedtekter for kommunalt forelderutvalg.doc
Skole_Vedtekter for kommunalt forelderutvalg.pdf
Startlån Bolig.pdf
Stillingssøknad - kommunen
Strategiplan for opprydding i spredt avløp.pdf
Søknad om dispensasjon blankett.pdf
Søknad om kommunal bolig.pdf
Søknad om TT-tjenesten- legeerklæring(1)[1].pdf
Søknad seksjonering.pdf
Søknad TT-tjeneste_i Buskerud.doc
Søknad TT-tjeneste_i Buskerud.odt
Søknad TT-tjeneste_i Buskerud.pdf
Søknad+til+Rudsødegården+bo+og+rehabiliteringssente.doc
Søknad+til+Rudsødegården+bo+og+rehabiliteringssente.odt
Søknad+til+Rudsødegården+bo+og+rehabiliteringssenter.pdf
Søknads+om+div+hjelp+fra+pleie-+og+omsorg.doc
Søknads+om+div+hjelp+fra+pleie-+og+omsorg.odt
Søknads+om+div+hjelp+fra+pleie-+og+omsorg.pdf
Søknadskjema - elevpermisjon
Søknadskjema - kulturskole
Søknadskjema delesak.pdf

T
Transport tilrettelagt.doc

U
UTSLIPP_Forskrift lokal - Hole.doc
UTSLIPP_Forskrift lokal - Hole.odt
UTSLIPP_Forskrift lokal - Hole.pdf
UTSLIPP_Forurensningsforskriften_asentral_kap11_13.doc
UTSLIPP_Forurensningsforskriften_asentral_kap11_13.odt
UTSLIPP_Forurensningsforskriften_asentral_kap11_13.pdf
UTSLIPP_Forurensningsloven 1,2,6,7,18.doc
UTSLIPP_Forurensningsloven 1,2,6,7,18.odt
UTSLIPP_Forurensningsloven 1,2,6,7,18.pdf
UTSLIPP_Søknadsskjema-Hole.pdf
UTSLIPP_Veileder lokal - Hole.doc
UTSLIPP_Veileder lokal - Hole.odt
UTSLIPP_Veileder lokal - Hole.pdf
UTSLIPP_Veileder-Hole.pdf

V
VA-norm.pdf
VEDTEKTER - Revidert jan 2011 polsk.docx
Videoforhandler_soknad_om_konsesjon.pdf

Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk