Tilskuddsordninger for energibaserte løsninger i bolighus – Hole kommune

Hole kommune er opptatt av å legge til rette for miljøvennlige valg av energiløsninger i boliger. Det er mulig å få tilskudd til ulike løsninger for fornybar energi. ENOVA er den viktigste institusjonen som det er mulig å søke tilskudd fra. ENOVA gir blant annet opp til 20 % tilskudd (maks opp til 10.000 kr) til følgende tiltak:

- Varmepumper for vannbasert oppvarming
- Pelletskjele
- Sentralt styringssystem for oppvarming
- Solfangere

I tillegg gir ENOVA inntil kr 4000,- i tilskudd til pelletsovner. Informasjon om støtteordninger finner du her: http://hjemme.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=3295

Dersom du ønsker å søke støtte: https://tilskudd2006.enova.no/default.aspx

Det er også miljøer i Ringeriksregionen som kan bistå faglig, praktisk og økonomisk med å velge energiløsninger. Velger du bioenergi som energikilde kontakt Bioenergi Ringerike http://www.ringerikebioenergi.no/

Velger du geobaserte energikilder (jordvarme) kan det være lurt å kontakte Ringerikskraft http://www.ringeriks-kraft.no/

 

Loading