Ungdata- kartlegging av livsstil og levekår

Ungdata

Kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår skal foregå fra uke 10 og utover. Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Kompetansesenter rus – region sør har fått oppdraget av kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett.  De unge velger selv om de vil delta i undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Hole. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer,  og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdoms-undersøkelser gjennomført i andre kommuner. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Hvor fornøyde er ungdom i Hole med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika? Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.

Resultatene fra undersøkelsen legges frem når de er klare. Du kan lese mer på ungdata.no

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk