Veier og gangveier i Hole

Vedlikehold av veier og gangveier i Hole kommune.

Se vedlagte oversikt over kommunale veier, gangveier samt private veier med kommunalt vedlikeholdsansvar.

Kommunale veier:

Hole kommune har ansvar for gatelys og vedlikehold av kommunale veier og gangveier langs fylkesveiene. Ved feil kontakt tlf. 32 16 11 00  eller på www.hole.kommune.no  under "mitt nabolag".  Se vedlagte oversikt over kommunale veier og gangveier. Driftsansvarlig for brøyting/strøing er Roy Selte mobil 930 66 174.

 

Fylkesveier:

  • Statens vegvesen har ansvar for vedlikehold av fylkesveiene.  Ved feil på  fylkesveiene kontakt Tlf. 02030 eller epost til  firmapost-sor@vegvesen.no   
  • Kommunen har vedlikeholdsansvar for gangveiene langs fylkesveiene.  Ved feil på gangveiene eller gatelys langs fylkesveiene kontakt tlf. 32 16 11 00 eller på www.hole.kommune.no  under "mitt nabolag".
  • Ved spørsmål om stengte veier, omkjøringveier  p.g.a vedlikehold av  tuneller osv. ring tlf. 175 for nærmere trafikkmeldinger eller www.vegvesen.no

Fv. 155 Sundvollen – Utstranda -  Gamle E16

Fv. 156 Sundvollen – Åsa

Fv. 157 Vollgata – Hurum – Kalkverket

Fv. 158 Vik – Hundstad – Leine – Gomnes – Helgeland – Helgelandsmoen

Fv. 160  Svendsrudkrysset – Svarstad – Bønsnes

 

Riksveier – E16:

Statens vegvesen har ansvar  for gatelys og vedlikehold av  E16.  Ved feil kontakt tlf. 02030  eller epost til firmapost-sor@vegvesen.no

Ved spørsmål om stengte veier, omkjøringveier  p.g.a vedlikehold av  tuneller osv. ring tlf. 175 for nærmere trafikkmeldinger eller www.vegvesen.no

Loading
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.
Lukk