I anledning 10-års markeringen for terroren på Utøya, vil det bli holdt gudstjeneste i Hole kirke torsdag 22. juli kl. 13.00.

Kronprinsparet og kommunalminister Nikolai Astrup vil være til stede.

Smittevern setter krav til avstand, og derfor kan det ikke være flere enn 80 gjester inne i Hole kirke den dagen. De 80 plassene er reservert representanter for frivillige, lokale etater, og organisasjoner om engasjerte seg på særlig vis dagene rundt 22. juli 2011. For at alle som ønsker å delta på gudstjenesten skal få mulighet setter vi opp storskjerm utenfor kirka. Ute vil det også være prester som leder alle gjennom gudstjenesten.

Medvirkende i gudstjenesten er biskop Jan Otto Myrseth, prost Kristin M. Saxegaard, sokneprest Morten H. Hunstad og diakon Torun E. Ruud. Musikk ved Gunda Marie Bruce-sang, August Saxegaard-sang, Madeleine Ossum-fiolin, Gudmund Aurdal-flygel, og Grethe Ulversøy-orgel.

Veien forbi Hole kirke blir stengt så det er ikke mulig å kjøre helt frem til kirken. Det er mulig å parkere ved idrettsanlegg på Svensrud, og ta buss derfra. Skyttelbuss går i perioden 11.30-12.20, og retur etter gudstjenesten. Det er også mulig å parkere ved Røyse skole, og gå de 850 meteren til kirka.

Vi ber om at alle som skal delta på gudstjenesten ute, forhåndsutfyller en lapp med navn og telefonnummer på. Da går registreringen raskt og smittevernsvennlig. Ellers gjelder de vanlige smittevernsreglene om avstand, hygiene, og holde seg hjemme ved symptomer på sykdom.

Bønsnes kirke og Sollihøgda kapell er åpen 22.7 kl 11.00-15.00.