Fra 12. august og t.o.m. 6. september kan du avgi forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Her kan du avgi din stemme:

 • Publikumskontoret (Herredshuset):
  Man. – fre., mellom kl. 09:00 – 15:00
   
 • Vik torg:
  • 29. august, kl. 15:00 – 20:00
  • 30. august, kl. 15:00 – 20:00
  • 31. august, kl. 10:00 – 16:00
  • 2. september, kl. 15:00 – 20:00
  • 3. september, kl. 15:00 – 20:00
  • 4. september, kl. 15:00 – 20:00
  • 5. september, kl. 15:00 – 20:00
    
 • Biblioteket:
  2. september, kl. 12:30 - 15:00
   

Instiusjonsstemmegivning:*

 • 20. august: Solstad bo- og omsorgssenter, kl. 10:00 – 11:00
 • 20. august: Nøstret Røyse, bo- og omsorgssenter, kl. 12:00 – 13:00
 • 21. august: Hole bo- og rehabiliteringssenter, kl. 10:00 – 11:00
 • 21. august: Nøstret Kroksund, bo- og omsorgssenter, kl. 12:00 – 13:00
 • 27. august: Hvalheim bo- og servicesenter, kl. 10:30 – 11:30
 • 27. august: Høyenhall helse og rehabilitering, kl. 13:30 – 14:30
  *Alle beboere, ansatte og besøkende kan avgi stemme.
   

Husk at du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Valgkort er ikke et krav, men du må ha legitimasjon!