Ungdom i Hole som går på videregående i Ringerike kommune vil få vaksinen gjennom skolen. Dette vil nok også gjelde elever som går på videregående skoler i andre kommuner.

Elever på Tyrifjord vgs. får et vaksinetilbud av Hole kommune. Dette gjelder også for elever som går på Tyrifjord men som er folkeregistrert i andre kommuner. 

Hvis du ikke får tilbud om vaksine på skolen eller faller utenom dette tilbudet, registrer deg for vaksine her: Helseboka, eller ring Holes vaksinetelefon: 469 26 102.
 

Samtykke for de som ikke har fylt 16 år 
Personer som har fylt 16 år har det som kalles helserettslig myndighet, det vil si at de selv kan takke ja eller nei til tilbudet om vaksine. For de født i 2005, som ennå ikke har fylt 16 år, må begge foresatte gi samtykke til å ta vaksinen. Samtykkeskjema finner du her: 2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf (fhi.no)

Viktig: Ferdig utfylt skjema må tas med til vaksinetimen. 
 

Lengre intervall
For denne gruppen anbefales det at det går 8-12 uker mellom første og andre dose. Grunnen til at det skal gå lengre tid, er at unge har en svært god immunrespons på vaksinen. Dermed vil de være godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose, ifølge Folkehelseinstituttet.