17. mai komiteen i Hole er satt sammen av representanter fra FAU ved alle barneskolene med bistand fra Kultur og fritid. 17. mai komiteen setter sammen kommunens offisielle 17. mai program og har ansvar både for fellesarrangementet og arrangementene på skolene.

De nasjonale 17. mai reglene:

  • Alle bør begrense sosial kontakt
  • Det oppfordres til å møtes utendørs og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem. Maks 20 personer utendørs.
  • Maks ti personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs

Kilde: Regjeringen

Det arbeides med et digitalt program som blir sendt via kommunens hjemmeside. Det arbeides med å få med flaggheising, innslag fra kulturskolens trommekorps, elevappell ved 7. trinn, Ordfører og Hole musikkorps.

17. mai komiteen vil pynte noe med blomster til 17. mai. Alle oppfordres til å flagge ekstra i egen hage. Det kommer offisielt program i Ring Blad og på kommunens hjemmeside.

Alle som feirer nasjonaldagen oppfordres til å synge «Ja vi elsker» kl 12.