Kommunen har to nye påviste smittetilfeller tirsdag ettermiddag. Den ene er en arbeidsinnvandrer som har sittet i karantene siden vedkommende kom til Hole. Den andre er en nærkontakt med kjent smittevei. Smitteoppsporing er igangsatt.