De som ønsker å benytte seg av tilbudet, må selv ta kontakt med sin nærmeste offentlige tannklinikk.
Les mer om det nye tannhelsetilbudet på viken.no