Mann i 20-årene har fått påvist smitte i dag 21.7, han er også smittet via annen ungdom på fest/privat sammenkomst. Han har lette symptomer. De fleste nærkontakter er egen familie, men smittesporing pågår.

Oppdatering onsdag ettermiddag: 
Ytterligere fem unge mennesker har fått påvist smitte i Hole.  Totalt har nå syv fått påvist smitte. Det ventes fortsatt på flere testresultater fra nærkontakter.
Alle smittetilfellene har tilknytning til sosiale sammenkomster i Hole og Ringerike de siste dagene.

Kommuneoverlegen i Hole anmoder nå sterkt de unge om å begrense festing der mange er samlet for å unngå at smitten kommer ut av kontroll.  

Ny oppdatering onsdag kveld: 
Antall smittede er oppjustert til åtte.