26.6.2021:
Prøvesvar i dag viser totalt 10-12 smittede (inkludert de fire fra i går). To av prøvene dobbeltsjekkes i dag. Dette er menn. Ingen er folkeregistrert i Hole.

De smittede og nærkontaktene er isolerte og i karantene på Sundvolden hotel. Det presiseres at disse er plassert i en egen del av hotellet og utgjør dermed ingen smittefare for øvrige gjester og personale.

Vik restaurant ble stengt i går, fredag, da noen av de smittede hadde vært der på besøk. De ansatte har i dag testet negativt og restauranten har fått beskjed om at de kan åpne.

Kommuneoverlegen mener å ha situasjonen under kontroll. Det jobbes likevel fortsatt med å nå ut til de kommunene som har arbeidere som har reist hjem før utbruddet ble kjent. 
 

25.6.2021: 
Fire Skanska-ansatte som jobber med bygging av ny E16 over Sollihøgda har testet positivt på hurtigtest i dag. Svaret på ordinær test foreligger i morgen, lørdag. Arbeiderne bor for tiden på Sundvolden hotel.

Foreløpig er det antatt å være ca. 100 nærkontakter. Disse er enten allerede i karantene eller under oppsporing og settes i karantene fortløpende.

Det jobbes med å få testet nærkontakter så fort som mulig.