De det gjelder vil motta dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten som bekrefter at de tilhører de aktuelle sykdomsgrupper som får tilbud om en 3. dose. Dette kan ta noe tid, du kan da selv kontakte oss ved å sende dokumenter som viser diagnose, og/eller medikamenter du bruker på denne lenken: 

Send sensitive opplysninger til kommunen her  
Vi vil gjerne i tillegg til dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten ha: Navn, personnummer og mobilnummer.

Hvem kan få vaksine:
Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon. Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immun-suppressiv behandling, pågående betydelig immun-suppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar, og som ikke inngår i en av de andre gruppene.

Personer med autoimmun sykdom som bruker ett eller flere av følgende immundempende medisiner i den alfabetiske listen kan også kontakte kommunen. 

Frist for å sende dokumentasjon
Innen 19. oktober må du sende oss opplysninger som beskrevet over, slik at vi kan bestille vaksiner i god tid. Trenger du hjelp kan du ringe vaksinetelefonen: 469 26 102,  kl.10-14.

Når får du vaksinen
Vi vaksinerer denne gruppen primært torsdag 11. november. Du vil få tidspunkt på SMS.