Hole kommune er tildelt ekstramidler til næringslivsprosjekter som følge av Covid-19.  Kommunen er tildelt 900.000 kroner, og næringslivet kan søke midler til prosjekter som sørger for mobiliserende næringsutvikling.

Søknadsfristen er 4. november.

Her kan du lese mer om tildeling av midler fra kommunalt næringsfond

 - Dette kan gi næringslivet i kommunen en kickstart til gode prosjekter, sier ordfører Syver Leivestad.

HoleKommune_JarranFlokkmannFoto-16.jpg
Foto: Jarran Flokkmann.
 

Oppfordrer til samarbeid
- Vi oppfordrer til samarbeid, det er flott om flere aktører eller bransjer går sammen og tenker litt større.
Men det er ikke et krav, privatpersoner kan også søke, sier ordføreren.

Hvem kan søke om støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Hole. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Dette legger vi vekt på i søknaden

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensiale.
  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet.
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • Bidrar tiltaket til grønt skifte i næringslivet.

Frist for å søke er 4. november.

Søk her

Har du spørsmål
Har du spørsmål, kontakt rådgiver Agnete Linde, e-post: agnete.linde@hole.kommune.no, eller mobil: 915 96 611.