Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Bygdebøker

Bygdebøker - salg og digitale utgaver

I Holes bygdebøker blir du kjent med stedet du bor og resten av bygda.
Bygdebøkene inneholder sentrale hendelser, folka og utviklingen av bygda, både i eldre og nyere tid.
Innsikt i lokalhistorien gir nye forståelser av Holebygda. Forfatter: Gudmund Bakke.

 

Pris kr 100 per bind.

Bøkene selges i Hole bibliotek og i Herredshuset.

"Det var her det begynte" er tittelen på bind seks, som omtaler Holes historie fra de tidligste tider og fram til våre dager.

De fem første bøkene omhandlet bosettingshistorien i de forskjellige fjerdingene i kommunen.

Bind 6 forteller om alt fra  geologi, istid og steinalder til den spennende sagatida da Hole fostret flere norske rikskonger. Vi kan også lese om næringsliv, kirke,  tømmerfløting, husmannsvesen, forsvar og krig. Den generelle bygdehistorien inneholder også Krokskogens finner, trekølbrenning og seterliv. Kultur- og foreningslivet i bygda har også fått sin fortjente plass.

Bind 1 – Årnesfjerdingen

Bind 2 – Steinsfjerdingen

Bind 3 – Røyse/Holefjerdingen

Bind 4 – Røyse/Bønsnesfjerdingen

Bind 5 -  Østsida av fjorden og Krokskogen

Bind 6 - Historien om Hole

Innholdsregister bind 1-5

Ved å laste ned boka på lenkene ovenfor (tar litt tid) kan du klikke på søk-symbolet (en kikkert) for å søke etter en hvilket som helst tekst, navn, gårdsnummer etc i hele boka. Svartiden er kort, men nedlastingen tar tid da det er store filer.

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss