vannverk

Vann og avløp

Vann
Kommunen har to vannverk som begge er godkjent i h.h.t. Drikkevannsforskriften.

Hole vannverk  som er størst, behandler om lag 750 000 m3 vann pr. år og forsyner ca. 5800 personer. Vannkilden for dette vannverket er Tyrifjorden. Inntaksdybde ligger på 60 meter. Vannbehandlingen består av ozon/biofilter for farge fjerning og UV til desinfeksjon.

Sollihøgda vannverk, forsyner om lag 80 personer på Sollihøgda. Årlig forbruk er på 8000 m3, og vannkilden er grunnvann. Borehullet er 65m. Vannbehandlingen består av
radonfjerning og desinfeksjon med UV.

Høydebasseng:
Kommunen har 7 høydebassenger med samlet kapasitet på 3000 m3.

Vannledninger:
Vi har 110000 meter med kommunale vannledninger, og 445 stk. vannkummer.

Avløp
Kommunen har to renseanlegg: Hole RA som er  hovedanlegget og Sollihøgda RA. Hole RA er bygget opp som et konvensjonelt kjemisk renseanlegg med primærfelling. Det blir renset  500 000 m3 avløpsvann pr. år .
Sollihøgda RA er et gråvannsrenseanlegg.

Avløpspumpestasjoner
Hole har pr. i dag 40 avløpspumpestasjoner som er fordelt rundt om i kommunen. Disse pumper avløpsvann videre til Hole RA .

Avløpsledninger
Kommunen har ca. 75000 meter med kommunale avløpsledninger, og ca. 750 avløpskummer.
Det er ca.15000 meter kommunale overvannledninger.

Vis dovett!
 

Vakttelefon vann og avløp: 916 03 174
Ved brudd på kommunale ledninger, enten vann eller avløp, eller andre uforutsette hendelser ring vakttelefonen. I utgangspunktet er ikke husholdninger kommunalt ansvar. Vi er likevel interessert i få beskjed om større lekkasjer på drikkevann, eller forurensing grunnet kloakk på avveie. Vi er opptatt av å ta vare på både ressursene og miljøet.

Kontaktpersoner

Navn Funksjon Mobil
Samuelsen Richard         Enhetsleder VVA 403 214 00          
Frydenberg, Roar Driftsansvarlig vannverk. Ledningskart vann /avløp

900 28 288

Lehne, Arne Driftsansvarlig avløp/renseanlegg 

932 57 619

Arnesen, Magnus Fagarbeider

976 63 456

Skogheim, Ole Erik Servicemedarbeider 470 19 343

 

Drikkevannsforskriften finner du her og veileder til drikkevannsforskriften finner du her.

Nyttige skjemaer finner du her

Ofte stilte spørsmål om vann og avløp finner du her.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp:

Administrative bestemmelser

Tekniske bestemmelser

VA- norm finner du her.

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer finner du her.

Vann og avløpsgebyrer finner du her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss