Du er her: Hjem / Kunngjøringer
Kommunen skal på nytt dele ut midler til bedrifter som er hardt rammet av restriksjoner. Foto: J. Flokkmann

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2022 - runde 6

Søknadsfrist 13. januar

30. desember 2021

Hole kommune skal fordele runde seks i statlige kompensasjonsmidler, vedtatt av Stortinget 21. desember. Ordningen skal gå til virksomheter som på ny er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger.

Planprogram for kommunedelplan for Vik 2021 - 2030 legges ut på høring

12. november 2021

Hole kommune skal utarbeide kommunedelplan for kommunesenteret Vik, og arbeidet starter nå. Planen vil gi føringer for hvordan vi skal bygge, verne og forvalte arealene i Vik.

Revisjon av temaplan for kulturminner i Hole – varsel om oppstart og høring av planprogram

14. juni 2021

Hole kommune starter arbeidet med revisjon av temaplan for kulturminner. Formannskapet vedtok i møte 9. juni kunngjøring om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss