Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av arbeid med klima- og miljøplan. Høring av forslag til planprogram

09. april 2021

Hole kommune starter arbeidet med ny kommunedelplan for klima og miljø. Planen skal bidra til lavere utslipp av klimagasser og bedre miljøet i kommunen. Det skal settes mål og velges strategier slik at en kan nå målene.

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med OBOS Block Watne

18. mars 2021

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger med OBOS Block Watne om utbyggingsavtale for reguleringsplan Helgelandsmoen – boligområde, arealplan-ID 3038-201703. Utbyggingsavtalen omfatter del av gnr. 225, bnr. 67.

Forslag til sletting av veinavn

23. februar 2021

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

 

Forslag til nytt veinavn - Kleivlia

23. februar 2021

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss