www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Informasjon fra helsestasjonen til foreldre og gravide - oppdatert 19. oktober

Endringer i besøksrutiner

Helsedirektoratet anbefaler at tilbudet opprettholder normal aktivitet i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og nødvendige smittevernstiltak. Noen nødvendige smitteverntiltak er:

Døren inn til helsestasjonen er åpen for brukere til jordmor, helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Vi ønsker:

 • At barn og forelder ledes rett til anvist område/kontor eller tar kontakt med sekretær.
 • At vogner og bilstoler står igjen utendørs.
 • Helsepersonell oppfordrer brukere til å komme til oppsatt tid, og informere om eventuelle forsinkelser via SMS.
 • At det er færrest mulig inne til samme tid på helsestasjon. Hold god avstand på venterommet. 

Når du kommer inn på helsestasjonen vil en ansatt stille spørsmål om mulig eksponering for smitte.

Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke komme på helsestasjonen eller til skolehelsetjenesten. Det kan gjennomføres konsultasjon via telefon eller video.

Telefon hvis du ønsker å nå oss: 46 92 61 11.

Gravide

Alle gravide i Hole kommune fortsetter å få tilbudet om svangerskapsoppfølging hos jordmor på helsestasjonen.

Hvis du er gravid, bosatt i Hole og ikke går til oppfølging hos kommunejordmor, men ønsker å gjøre det, så er det bare å ta kontakt! For kontaktinformasjon, se nedenfor.

Svangerskapsoppfølging
Døren til helsestasjon er åpen igjen og svangerskapskontroller følger vanlige retningslinjer. Partner er alltid velkommen med på konsultasjoner.

Ta med deg urinprøve hjemmefra.

For å redusere eventuell smittespredning ønsker vi at du tar kontakt på forhånd hvis du kjenner noen form for forkjølelse- eller influensasymptomer
Hvis det passer flytter vi på timen til du har fått testet deg for COVID-19 og mottatt prøvesvar og/eller vi kan alltid ha en telefonsamtale.
Hvis du er gravid og får påvist COVID-19 rigger vi for svangerskapskontroll med smittevernutstyr.

Gravide og COVID-19
Erfaringer til nå viser at det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset. Men, fordi man vet at den gravide kroppen ikke alltid reagerer som vanlig, og derfor kanskje ikke er like effektiv på å kvitte seg med virus og bakterier, (uansett hvilken gruppe de tilhører) så er det lurt at gravide er nøye med å følge rådene som alle får for å unngå å bli smittet. Det er ikke holdepunkter for at det nye koronaviruset smitter barnet via morkaken.

Generelt anbefales gravide kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1.,trimester som også har risikofaktorer, å vaksineres mot sesonginfluensa. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Ved mistanke om smitte
Skal gravide kvinner kontakte lege ved bekymringsfulle symptomer. Vanlige symptomer er hoste, feber og kortpustethet.
For gravide kvinner som har påvist covid-19, skal råd for hjemmeisolasjon følges med mindre det er behov for innleggelse i sykehus. Paracetamol kan brukes i henhold til generelle råd som febernedsettende middel. Ta kontakt med lege, som nevnt over, hvis du utvikler bekymringsfulle symptomer.

Oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet for gravide  

Informasjon til fødende fra Vestre Viken

Rutiner ved fødsel på Ringerike sykehus
Ringerike sykehus har laget en informasjonsvideo om fødsel fordi det ikke bør arrangeres fødselsforberedende kurs.

Er det fortsatt noe du lurer på eller bekymrer deg over? Ta kontakt med jordmor!
Telefon og sms til jordmor i Hole kommune: 46 90 33 56.

 

Helsestasjonen

Helsestasjonens tjenester er gjenopprettet til tilnærmet normal aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og nødvendige smitteverntiltak.

Det vil være noen endringer i rutinene:

 • Det vil innkalles færrest mulig til samme tid til konsultasjoner, vaksinering, veiing og måling mv.
 • Dersom en time må utsettes, tar vi kontakt.
 • Kontaktflater vil bli rengjort mellom hver bruker.
 • Leker og annet utstyr som kan videreføre smitte er fjernet på helsestasjonen.
 • Konsultasjonen gjennomføres etter råd fra helsedirektoratet. Det gjøres aldersbestemte observasjoner, vaksineringer og oppfølging av sårbare grupper.
 • Det utføres 2- og 4års helseundersøkelse på helsestasjonen for alle barn i Hole.
 • Helsesykepleier og fysioterapeut har ikke observasjon på utedag i barnehagen.
 • Møtevirksomhet opprettholdes mellom Helse og barnehagene.
 • Gruppekonsultasjoner med helsesykepleier og fysioterapeut  utføres i litt mindre grupper. Barselgrupper utføres.
 • Det blir dessverre ingen gruppeaktivitet som foreldreveiledningskurs "COS" i høst .

Kontakt Hole helsestasjon på telefon: 46 92 61 11.

 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere har en viktig rolle som rådgivere i det smittevernfaglige arbeidet på skolen. I tillegg er helsesykepleiere viktige samtalepartnere for elever, og for å kunne gi helsemessig og psykososial støtte. Samtaler, undersøkelser og behandling av elever kan gjennomføres. Helsesykepleier følger de basale smittevernrutinene etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.).

Skolestartundersøkelser med helsesykepleier og lege er i gang for barn som skal begynne på skolen til høsten. Røyse skole får undersøkelse på skolen, først med helsesykepleier så med helsesykepleier og lege.

Ved behov for kontakt med helsesykepleier tlf nr.: 46 92 61 11.

Nytte lenker til foreldre og barn:

 

Råd om hvordan ivareta familien på best mulig måte

Vi ønsker å gi alle foreldre/foresatte noen råd for hvordan vi på best mulig måte kan ivareta barna våre i situasjonen vi er i.

Den nye hverdagen med regler og restriksjoner for å forhindre smitte påvirker oss i stor grad. Hverdagen blir plutselig mer knyttet til hjemmet for både voksne og barn.
Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i i den nye hverdagen: Større, sterkere, klokere og gode.

Større
De voksne bør lage en tydelig struktur for dagen, og forsøke å skape en sammenheng og forutsigbarhet for barna.

 • Lag en dagsplan sammen med barna over hvordan dagene skal se ut. Planen kan inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen og når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.

 • Oppretthold rutiner slik at døgnet ikke snus, nok søvn er viktig

 • Få frisk luft, gå tur eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.

 • Lek med barna hver dag, gjerne leker som ikke er preget av regler. Det viktigste er å gjøre noe sammen.

 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjer fra fhi.no og helsenorge.no

 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Det er viktig at vi holder oss til våre nærmeste og sosialiserer oss i små grupper. Det er anbefalt at barn har en eller to faste venner de forholder seg til.

Sterkere
Vi voksne må være følelsesmessig sterkere enn barna. I den situasjonen vi er nå, er det vanskelig å ikke bli følelsesmessig overaktivert – også for voksne.
Det er normalt. Men hvis barna blir lei seg eller redde, bør ikke de voksne være like lei oss eller redde. Vi hjelper barna bedre med deres følelser og reaksjoner hvis vi har kontroll på egne følelser og reaksjoner.

Vær obs på at alkohol og andre rusmidler for å distansere seg fra det som er vanskelig, kan gi en utrygg situasjon for barna med svakere samspill mellom barn og foreldre.

Klokere
Vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre. Som voksne har vi mye visdom og erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne kan ta inn. Vi har stor tilgang på informasjon og nyheter, - det kan bli for mye for noen. Vi som voksne bør begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av TV slik at nyhetskanaler ikke står på døgnet rundt.

God
Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull ovenfor barna der de har meninger og følelser. Ved å være nysgjerrige på det barna formidler og vise forståelse er vi gode voksne. Samtidig er det fortsatt viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, kroppsspråk og stemmebruk. Snakk å forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og dere som voksne får jobbet på hjemmekontoret i stedet for å kjefte på barnet som forstyrrer deg når du jobber. Gode voksne skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.

Prøv å se det positive i situasjonen
Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møte med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å tåle denne usikre situasjonen vi befinner oss i. Det at vi får mer tid sammen kan øke samholdet, vi får større toleranse for andre, og vi viser tillit til hverandre.
Dette er med på å styrke tilknytningen mellom deg og barnet ditt.

Prøv å legg konfliktfylte temaer til side i denne perioden og forsøk å skape rom til både alene- og sammentid. Fokuser på positive egenskaper hos de rundt deg, og gi oppmerksomhet til atferd du ønsker mer av.
Gjør ditt beste og gi slipp på dårlig samvittighet.

 

 

Del dette:

Skjema