Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Krav til forhåndsgodkjennelse fra Arbeidstilsynet

04. mars 2021

Er du arbeids- eller oppdragsgiver og skal stille innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene? Da må du få innkvarteringen forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Ingen nye lokale tiltak som følge av innstramninger i smitteverntiltak i Oslo-regionen

02. mars 2021

Kriseledelsen i Hole har i dag besluttet at kommunen fortsatt følger de nasjonale retningslinjene av 23.2, og vår lokale forskrift om maks 50 personer på innendørs arrangement med tilviste plasser. Vi innfører m.a.o. ingen nye lokale tiltak, men kriseledelsen følger smittesituasjonen tett og gjør løpende vurderinger.

Vedtatt lokal forskrift i Hole kommune - opphevet 16. mars

24. februar 2021

Forskriften oppheves av trengere regionale tiltak fra 16. mars.

Formannskapet vedtok 24. februar i et ekstraordinært møte lokal forskrift om et midlertidig tiltak for å begrense smitte av covid-19. Forskriften trer i kraft 1. mars kl. 24.00 og varer til 21. mars kl. 24.00.

Ingen nye tiltak i Hole som følge av strenge tiltak i randsonekommuner

24. januar 2021

Regjeringen la frem strenge tiltak også for de femten randsonekommunene til de ti østlandskommunene søndag kveld. Hole er ikke omfattet av disse tiltakene og opprettholder dermed de nasjonale tiltakene av 20. januar.

Hole følger tett situasjonen i Nordre Follo og Oslo-regionen

23. januar 2021

Hole følger med på situasjonen i Nordre Follo og Oslo-regionen. Det iverksettes per nå ingen ytterligere tiltak i Hole, men situasjonen og endringer i tiltak kan endre seg raskt.

De fleste nasjonale koronatiltakene videreføres - men lettelser for barn og unge

18. januar 2021

Regjeringen melder i dag at de i hovedsak viderefører de strenge nasjonale smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge. Men det blir lettelser for barn og unge. Tiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag 20.1.21.

Hole kommune er på gult beredskapsnivå og følger de nye nasjonale føringene.

Viktig informasjon om vaksinering av ulike aldersgrupper

14. januar 2021

Hole kommune startet i uke 1-2 vaksineringen av beboere på sykehjemmet, utvalgt helsepersonell og utvalgte beboere i øvrige institusjoner i kommunen. Vi får i starten få vaksinedoser, og vi følger de nasjonale retningslinjene for prioriteringen av hvem skal få vaksine. Prioriteringsrekkefølgen kan du lese her.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss