Besøksrutiner på sykehjemmet og Sundjordet fra 12. januar

12. januar 2021

Kommuneoverlegen opphever tidligere oppfordring av 4. januar om å vente med å besøke sine på sykehjemmet og Sundjordet fra og med 12. januar. Smittesituasjonen har roet seg og kommunen er på gult beredskapsnivå.

Hole følger de nasjonale smitteverntiltakene fra 4. januar - og innfører ett lokalt tiltak

04. januar 2021

Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar for å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte. Hole kommune er fortsatt på gult beredskapsnivå og følger dermed de nasjonale føringene.

Vi innfører en lokal anbefaling om å vente med besøk på sykehjemmet og Sundjordet bofellesskap.

Nasjonale koronaråd om julefeiring

02. desember 2020

Regjeringen har i dag 2. desember lagt frem nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet.

Hole følger de nye nasjonale smitteverntiltakene og viderefører noen lokale tilpasninger

09. november 2020

Hole er fortsatt på gult beredskapsnivå for smittevern og følger de nye nasjonale smittevernreglene som regjeringen la frem 5. november. Hole viderefører også noen lokale tilpasninger.

Nye nasjonale innstramninger i smitteverntiltak - og videreføring av lokale innstramninger i Hole

28. oktober 2020

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak fra i dag onsdag 28. oktober, de kan du lese her.  I tillegg til disse har Hole besluttet å videreføre de sterkt anbefalte tiltakene vi allerede har som følge av betydelig tilknytning til Oslo og Bærum gjennom pendling og sosiale/kulturelle aktiviteter.

Lokale koronatiltak i Hole fra 14. oktober

14. oktober 2020

Helsedirektoratet ber om at kommuner med relasjoner til Oslo vurderer samme tiltak som Oslo i tiden fremover. Hole har økning i antall smittetilfeller. Kommunens innbyggere har betydelig tilknytting til Oslo og Bærum gjennom pendling og sosiale/kulturelle aktiviteter. Vi følger utviklingen i egen kommune tett, samtidig følger vi med på situasjonen i våre nabokommuner. Totalsituasjonen tilsier en innstramning i tiltak og tiltakslisten nedenfor er en faglig sterk anbefaling.

Nye koronatiltak i Hole kommune - oppdatert 7. oktober

29. september 2020

Mandag innførte byrådet i Oslo flere innstramminger av smitteverntiltakene for å bremse spredningen av koronaviruset. Samme kveld innkalte helseminister Bent Høie Oslo og nabokommunene til et møte om koordinering av tiltak.

Skoleåpning på gult beredskapsnivå

12. august 2020

Kommunelegene i Hole og Jevnaker har etter rådføring med nasjonale helsemyndigheter besluttet å øke beredskapsnivået etter trafikklysmodellen fra grønt til gult i forbindelse med oppstart av skole og barnehage.

Det er pr. 12.8.2020 ikke kjente smittetilfeller i kommunene og økt beredskap er å anse som et forebyggende tiltak.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss