Du er her: Hjem
hole logo

Høring: Årsbudsjett 2020 - økonomiplan 2020 - 2023. Med høringsinnspill

Formannskapet har nå lagt Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ut på høring med frist for innspill 6.12.2019

Formannskapet behandler høringsinnspillene og gir sin endelige innstilling til kommunestyret i sitt møte 11.12.2019.

Kommunestyret vedtar endelig Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 den 16.12.2019.

Høringsnotat med tilhørende dokumenter:
Høringsnotat
Saksframlegg med møtebehandling fra formannskapet 20.11.2019
Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
Gebyrregulativ VA
Gebyrregulativ for plan, oppmåling og byggesak

Innspill sendes til:
postmottak@hole.kommune.no 
eller til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse
Merk: Budsjettinnspill

Mottatte høringsinnspill (oppdateres fortløpende):
​Kirken
Dronning Tyras Båtforening
Ringkollen Jibbers
Skiforeningen
Hardraade Vikingskipforening
Hole ungdomsråd
Fagforeninger for areal, byggesak og miljø
Kommunalt foreldre-/samarbeidsutvalg (KSAU)
Fagforbundet
Hole Fremskrittparti
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Lars Erik Holsen
FAU Røyse skole
Utdanningsforbundet
Elevrådet Hole Ungdomsskole
Elevrådet Vik skole


Sist oppdatert 6.12.2019 kl. 15:23.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss