Informasjon til foreldre med barn om coronaviruset

I nåværende fase av coronaepidemien er hovedtiltaket å begrense kontakt med andre enn familie. 

-Vær mest mulig hjemme. Du kan omgås søsken som normalt. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til så få som mulig, sier kommunelege Bernt Ivar Gaarder.

Her er kommunelegenes klare råd:

Det anbefales å ikke gjøre avtaler om leketreff, fester eller felles aktiviteter.

I ekstraordinære tilfeller der samvær må skje, bør det begrenses til absolutt kortest mulig tid og med færrest mulige kontakter, men ideelt sett bør dette unngås. Kan det ikke unngås, må man holde minst en meters avstand fra hverandre.

For å ivareta barns behov for lek med andre barn, bør man maks ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom hele perioden. Det gjelder også for ungdom. Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs. Lekeplasser med mange barn samtidig, bør unngås. Anbefalingen om en meter avstand gjelder også utendørs.

Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og jobb kontinuerlig med å ha god hostehygiene. 

Barn og ungdom som er i hjemme-isolasjon eller hjemme-karantene, skal ikke omgås barn og ungdom eller voksne utenfor husstanden. 

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon, holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. 

 

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss