Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Karantene og isolasjon i hjemmet kan gjøre sårbare barn mer utsatt enn vanlig

Barneverntjenesten er bemannet døgnet rundt

 Karantene og isolasjon kan gjøre at sårbare barn med en vanskelig hjemmesituasjon er enda mer utsatte enn vanlig. Alle barn og unge kan ringe hvis de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner hjemme.

Barneverntjenesten i Hole er tilgjengelig på hverdager fra kl. 08.00 -15:30 på tlf: 412 74 625.

Resten av døgnet og i helger, kontakt barnevernvakten, tlf.: 911 14 600.

Det er også viktig at voksne som er bekymret for barn og unge, eller har mistanke om at barn og ungdom utsettes for vold og overgrep, tar kontakt for råd og veiledning.

Les mer om barneverntjenesten her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss