Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...

Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner etablerer helsehotell på Sundvolden

Kommunene i Ringeriksregionen har inngått samarbeid med Sundvolden hotell om etablering av helsehotell. I første omgang etableres det med 26 senger, men med mulighet for utvidelser etter behov.
 

Helsehotell sikrer handlingsrom
- Målet med etableringen av helsehotellet, er å sikre et handlingsrom slik at kommunene kan opprettholde en forsvarlig drift i sine tjenester. Vi planlegger for at situasjonen vi nå er i vil bli krevende fremover. Det er særlig helse- og omsorgstjenestens evne til å yte forsvarlige tjenester som vil bli sårbar, sier kommuneoverlegene i de tre kommunene.

I første fase planlegges det for at helsehotellet tas i bruk til de friskeste eldre som er på institusjon, eller har hjemmetjenester på steder som ligger langt unna omsorgsbasene.

Formålet er å samle ressursbruken på ett sted for å bli mere effektive, samt å rydde plass på institusjoner for isolering av koronasmittede.

Oppstart 23. mars
Helsehotellet planlegges tatt i bruk allerede fra mandag 23. mars.
Sundvolden hotell vil selv drifte det hotellmessige og kommunene vil i felleskap etablere, bemanne og organisere det helsemessige tilbudet.

Takker hotellet
De tre kommunen vil rette en stor takk til Sundvolden hotell for rask respons og umiddelbare forberedelser til dette i en krevende situasjon. Hotellet har alle fasiliteter som gjør det svært velegnet for formålet.

Kommunene og hotellet har videre anmodet fylkesmannen og overordnede myndigheter om at det trengs nasjonale føringer for denne type etableringer.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss