Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Råd og veiledning til lokalt næringsliv under korona-panedemien

Næringslivet står overfor store utfordringer knyttet til koronaviruset.  Det gjøres en stor innsats for å hindre smittespredning, og for å dempe de økonomiske virkningene i denne ekstraordinære situasjonen. Alle trår til, både på lokalt og nasjonalt nivå. Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset er godt informert om på de flere informasjonsplattformer. Vi er glade for å se at  blant annet bankene stiller opp, og at de oppfordrer både privatpersoner og bedriftskunder til å ta kontakt.

Her er lenker til de mest relevante informasjonsplattformene for næringslivet:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Viken fylke: Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB korte frister

NAV: https://www.nav.no/no/bedrift

Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/

NHO: https://www.nho.no/

Virke: https://www.virke.no/

Her kan næringslivet søke om kompensasjon for inntektsfall - søknadsportalen åpnet 17. april.

Råd og veiledning til Ringeriksbedrifter
Ringerike Næringsforening (RNF) står på for å hjelpe både medlemsbedrifter og andre som ikke er medlemmer. Gjennom Ringerike Etablerersenter (RES) tilbyr de også etablerere veiledning og støtte.

Vi oppfordrer bedrifter og grundere som har behov for hjelp til å ta kontakt med RNF eller RES. De er klare til å gi deg råd og veiledning. Trenger du for eksempel hjelp til å bli kjent med hvilke muligheter du har, hvilke ordninger som finnes, eller om du har en grûnderidê! Ta kontakt!

www.rnf.no
E-post:
post@rnf.no
Telefon:  32 17 17 20

Regional næringsportal finner du her

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss