Helsestasjonen: Informasjon til foreldre og gravide

Endringer i besøksrutiner

Hole Helsestasjon gjør noen endringer i besøksrutinene for å redusere risikoen for smittespredning.

Telefon hvis du ønsker å nå oss: 46 92 61 11. Døren inn til helsestasjonen er låst, besøkende må benytte dørklokke. 

Vi ønsker:

 • At de som har time venter utenfor til de blir hentet inn av den de skal møte.
 • At det kun er en familie, eller en gravid med eventuelt partner inne på helsestasjonen pr. gang. 
 • At barn bæres av forelder rett til anvist område.
 • At vogner og bilstoler står igjen utendørs.

Før man kommer inn på helsestasjon kommer en ansatt å spørre om mulig eksponering for smitte. Vi vil organisere det slik at det er få personer til stede samtidig, og det er et mål akkurat nå å bruke kortest mulig tid på helsestasjon og heller benytte video konferanse/Skype -samtale eller telefon når det er mulig.

Selve konsultasjonen kommer til å foregå i helsestasjonens veie-/måleområde sammen med helsesykepleier. Jordmor benytter sitt eget kontor.

Gravide

Alle gravide i Hole kommune fortsetter å tilbys svangerskapsoppfølging hos jordmor på helsestasjon. I løpet av uke 13 skal alle som var i oppfølging eller hadde tatt kontakt for en 1. konsultasjon ha fått bekreftet en ny time. Hvis du ikke har fått bekreftet en time i løpet av uke 13, ta kontakt!

Hvis du er gravid, bosatt i Hole og ikke går til oppfølging hos kommunejordmor, men ønsker å gjøre det er det bare å ta kontakt

Svangerskapsoppfølging
For å redusere eventuell smittespredning så langt det er mulig begrenser vi dagene for svangerskapsoppfølging slik at det ikke sammenfaller med dager for andre konsultasjoner på helsestasjon. Les info om nye rutiner for besøk på helsestasjon ovenfor.

Ta med deg urinprøve hjemmefra.

Hvis du føler på noen forkjølelse eller influensasymptomer ønsker vi at du tar kontakt på forhånd, så flytter vi litt på timen. Vi kan alltid ha en telefonsamtale.

Antallet konsultasjoner reduseres i perioden midten av svangerskapet hvis alt er bra og alt føles bra. Svangerskapsoppfølgingen kommer generelt å anpasses mye mere individuelt og ikke helt følge de vanlige standardrutinene. Glukosebelastning kommer kun utføres om det er en indikasjon for det som eksempel diabetes i tidligere svangerskap eller risikofaktorer for å utvikle diabetes.

Gravide og COVID-19
Etter hva man erfart til nå så er gravide ikke i større risiko for å bli smittet eller for å få komplikasjoner av infeksjon med COVID-19. Men, fordi man vet at den gravide kroppen ikke alltid reagerer som vanlig og derfor kanskje ikke er like effektiv på å kvitte seg med virus og bakterier (uansett hvilken gruppe de tilhører) så er det lurt at gravide er nøye med å følge rådene som alle får for å unngå å bli smittet.

Generelt anbefales gravide kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1.trimester som også har risikofaktorer, å vaksineres mot sesonginfluensa. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet for gravide   https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-barn-og-ungdom/ 

For oppdatert informasjon om sykehusene rundt Hole kommune som gjelder gravide og fødsel https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/informasjon-til-fodende

Er det fortsatt noe som du som er gravid lurer på eller bekymrer deg over? Ta kontakt med jordmor!

Telefon og sms til jordmor i Hole kommune: 46 90 33 56

 

Helsestasjonen

Helsestasjonens tjenester vil i denne perioden være endret. Dette er rutinene:

 • Istedenfor hjemmebesøk ringer vi dere og avtaler tidspunkt dere kan komme til helsestasjonen for en konsultasjon.

 • Konsultasjonen gjennomføres etter råd fra helsedirektoratet. Det gjøres aldersbestemte observasjoner, vaksineringer og oppfølging av sårbare grupper. For tiden blir 6-ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier, konsultasjoner med vaksinering og oppfølging ved behov prioritert.

 • Dersom en time må utsettes, tar vi kontakt med dere.

 • Helsestasjonens telefon er bemannet, bare ta kontakt.

 • Det blir dessverre ingen gruppeaktivitet eller foreldreveiledningskurs i perioden.

Kontakt Hole helsestasjon på telefon: 46 92 61 11.

 

Skolehelsetjenesten

Skolene er fortiden stengt, noe som vil si at helsesykepleier ikke er tilgjengelig på skolene.

Ved behov for kontakt med helsesykepleier tlf nr.: 46 92 61 11.

Nytte lenker til foreldre og barn:

 

Råd om hvordan ivareta familien på best mulig måte

Vi ønsker å gi alle foreldre/foresatte noen råd for hvordan vi på best mulig måte kan ivareta barna våre i situasjonen vi er i.

Den nye hverdagen med regler og restriksjoner for å forhindre smitte påvirker oss i stor grad. Hverdagen blir plutselig mer knyttet til hjemmet for både voksne og barn.
Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i i den nye hverdagen: Større, sterkere, klokere og gode.

Større
De voksne bør lage en tydelig struktur for dagen, og forsøke å skape en sammenheng og forutsigbarhet for barna.

 • Lag en dagsplan sammen med barna over hvordan dagene skal se ut. Planen kan inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen og når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.

 • Oppretthold rutiner slik at døgnet ikke snus, nok søvn er viktig

 • Få frisk luft, gå tur eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.

 • Lek med barna hver dag, gjerne leker som ikke er preget av regler. Det viktigste er å gjøre noe sammen.

 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjer fra fhi.no og helsenorge.no

 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Det er viktig at vi holder oss til våre nærmeste og sosialiserer oss i små grupper. Det er anbefalt at barn har en eller to faste venner de forholder seg til.

Sterkere
Vi voksne må være følelsesmessig sterkere enn barna. I den situasjonen vi er nå, er det vanskelig å ikke bli følelsesmessig overaktivert – også for voksne.
Det er normalt. Men hvis barna blir lei seg eller redde, bør ikke de voksne være like lei oss eller redde. Vi hjelper barna bedre med deres følelser og reaksjoner hvis vi har kontroll på egne følelser og reaksjoner.

Vær obs på at alkohol og andre rusmidler for å distansere seg fra det som er vanskelig, kan gi en utrygg situasjon for barna med svakere samspill mellom barn og foreldre.

Klokere
Vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre. Som voksne har vi mye visdom og erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne kan ta inn. Vi har stor tilgang på informasjon og nyheter, - det kan bli for mye for noen. Vi som voksne bør begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av TV slik at nyhetskanaler ikke står på døgnet rundt.

God
Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull ovenfor barna der de har meninger og følelser. Ved å være nysgjerrige på det barna formidler og vise forståelse er vi gode voksne. Samtidig er det fortsatt viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, kroppsspråk og stemmebruk. Snakk å forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og dere som voksne får jobbet på hjemmekontoret i stedet for å kjefte på barnet som forstyrrer deg når du jobber. Gode voksne skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.

Prøv å se det positive i situasjonen
Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møte med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å tåle denne usikre situasjonen vi befinner oss i. Det at vi får mer tid sammen kan øke samholdet, vi får større toleranse for andre, og vi viser tillit til hverandre.
Dette er med på å styrke tilknytningen mellom deg og barnet ditt.

Prøv å legg konfliktfylte temaer til side i denne perioden og forsøk å skape rom til både alene- og sammentid. Fokuser på positive egenskaper hos de rundt deg, og gi oppmerksomhet til atferd du ønsker mer av.
Gjør ditt beste og gi slipp på dårlig samvittighet.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss