Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Kommunen er i beredskap – status til innbyggerne

Kommunens kriseledelse følger situasjonen og utviklingen i koronakrisen tett. - Vi jobber for å opprettholde driften, og forbereder oss best mulig på det som kommer. Sammen skal vi komme igjennom denne krisen, sier rådmann Torger Ødegaard.

Kommunens kriseledelse ble satt torsdag 12. mars klokken 14.00. Siden da har kriseledelsen jobbet for å holde oversikt over situasjonen, slik at driften kan justeres og tilpasses utviklingen etter behov.
Kriseledelsen tar avgjørelser for å håndtere de nasjonale føringene, opprettholde drift så langt det er mulig, og arbeider for å sikre handlingsrom til å håndtere situasjonen fremover.

Alle nasjonale vedtak fra 12. mars forlenges til 13. april
Vedtakene omfatter bl.a. stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

Det siste som ble innført er at maksimalt fem personer kan samles i en gruppe, og at innendørs skal man holde avstand på to meter.

Se hele oversikten her

Hva skjer på tjenesteområdene?
Kommunen består av et vidt spekter med tjenester. Hver sektor har sine utfordringer, og sammen planlegger vi for å takle utfordringene. Vi er alle avhengig av hverandre og vi spiller på lag.

Det er naturlig nok oppmerksomhet rundt kommunens helsetjenester og kapasitet. Kommunen vurderer egen kapasitet som tilfredsstillende, men den henger også nøye sammen med det regionale tjenestetilbudet som legevakten og sykehuset.

Koronatelefonen er f.eks. et viktig supplement for å svare på innbyggernes spørsmål, og helsehotellet på Sundvolden styrker kommunens kapasitet og øker beredskapen for å ta imot pasienter fremover.

Skoler og hjemmeundervisning
Lærere fortsetter undervisning og følger opp elevene på tilsvarende måte som i de to foregående skoleukene.

Det er viktig at elever og foresatte gir tilbakemelding til skolen om hvordan undervisningen fungerer. Ta eventuelt kontakt med din kontaktlærer hvis du savner noe og/eller trenger hjelp.

Helsestasjonen – oppfølging av gravide og de minste
Alle gravide i kommunen vil fortsatt tilbys svangerskapsoppfølging hos jordmor på helsestasjon. For tiden blir 6-ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier, konsultasjoner med vaksinering og ekstra vektoppfølging prioritert. Les mer her.

Vi trenger både helsepersonell og frivillige
Kommunen forventer økt behov for helsepersonell i tiden fremover. Vi forventer også økt behov for frivillige som kan bistå med ulike oppgaver.
Les mer her om helsepersonell. Les mer her om frivillige.

Vi bidrar til å holde hjulene i gang
Vi jobber for å gjennomføre kommunens planlagte driftstiltak og investeringer, for på den måten bidra til omsetning for næringslivet. En regional krisestab for næringslivstiltak er opprettet for å se på både kortsiktige og langsiktige tiltak. Mer informasjon om dette kommer.

Roser de ansatte i en krevende tid
De ansatte innen spesielt pleie- og omsorg har lange og krevende arbeidsdager for å gi et best mulig tilbud til våre brukere. Våre renholdere gjør en fantastisk innsats med smittevask på alle våre kommunale bygg for å forhindre smittespredning. Men hele organisasjonen står på for å hjelpe hverandre og løser oppgavene på tvers av sektorer. - Jeg vil rose de ansatte for stå-på-vilje, humør og engasjement, sier rådmann Torger Ødegaard.

Vi må stå sammen i Holebygda
Ordfører Syver Leivestad oppfordrer alle innbyggere til å vise ansvar, følge de nasjonale rådene og ta godt vare på hverandre. - Kjenner du noen som sitter alene eller har det vanskelig i disse dager? Ta opp telefonen og ring! En liten prat kan gjøre en stor forskjell, sier Syver Leivestad.

 

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss