Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear

Stenger campingplasser og muligheter for bobilcamping i Hole

Helse- og omsorgsdepartementet fattet 15. mars 2020 forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Kommunelegen har fattet følgende supplerende vedtak:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, treffer kommuneoverlegen følgende vedtak i medhold av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd:

Campingplasser, bobilcamping, herunder private og kommunale oppstillingsplasser for bobiler, skal holde stengt.

Unntak gjelder for dagsbesøk for å ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold. Slike opphold skal være avsluttet innen kl. 17.00 samme dag.

Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning og gjelder frem til det blir opphevet av kommunelegen.

Bakgrunn
Begrunnelsen for vedtaket er Covid-19, som er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom og kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Vedtaket er fattet for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2-virus og Covid-19.

Campingplasser vurderes som høyrisiko for smittespredning.

Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning og inntil det blir opphevet av kommunelegen.

Hele vedtaket kan du lese her.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss