Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering av Hagahaugveien 14

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles det oppstart av arbeide med detaljregulering av Hagahaugveien 14 i Hole kommune. Nasjonal plan-ID: 3038-202001.

Forslagsstiller er BoligPartner AS. Området det varsles oppstart for omfatter totalt ca. 3.9 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med frittliggende småhusbebyggelse på gnr/bnr 193/35.

Tiltaket vurderes å være i tråd med regionale retningslinjer vedr. fortetting av Vik som tettsted, og er i tråd med kommunens ønsker for kommunedelplan for Vik.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 10.08.2020 til:

MjøsPlan AS v/Line Irene Danielsen, Postboks 6, 2391 Moelv, eller på e-post til lineirene@mjosplan.no.

Kopi sendes til Hole kommune v/saksbehandler Ingri Thingelstad, postmottak@hole.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Line Danielsen, tlf 918 19 886, e-post: lineirene@mjosplan.no

Annonsen fra Boligpartner kan du se her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss