Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Endring av detaljplan for Nedre Rudshøgda Syd er vedtatt

I møte 15.06.2020, sak 037/20, gjorde kommunestyret følgende vedtak:

I medhold av Pbl §§ 12-12 og 12-14 vedtas endring av detaljplan Nedre Rudshøgda Syd slik som vist på vedlagte plankart datert 03.02.2020 og planbestemmelser datert 20.05.2020.

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 11. juli. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no


Sakspapirene finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss