Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Endring av detaljplan for Vikslia er vedtatt

I møte 15.06.2020, sak 038/20, gjorde kommunestyret følgende vedtak:

I medhold av Pbl §§ 12-12 og -14 vedtas endring av detaljplan for Vikslia slik som vist på vedlagte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 20.05.2020

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 11. juli. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

Sakspapirene finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss