Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Mindre endring av reguleringsplanen “Ny vannforsyning Oslo” er vedtatt

Hole kommune gjorde følgende administrative vedtak den 24.06.2020, vedtak 181/20:

“I medhold av vedtak gjort av kommunestyret i Hole kommune 15.06.2020, sak 042/20, og Pbl § 12-14 annet ledd vedtar administrasjonen i Hole kommune mindre endring av reguleringsplanen “Ny vannforsyning Oslo” (planID 201706) slik vist på plankart datert 24.06.2020 og planbestemmelser datert 23.06.2020.”

Du kan klage på vedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 17.juli.
Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sendes til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss