Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
Du er her: Hjem

Barn - luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole

Kommunen ser at det er et behov for å presisere gjeldende retningslinjer for barns deltakelse i barnehage eller skole ved luftveissymptomer. En del foreldre synes det er vanskelig å vurdere om de kan levere i barnehage eller skole når barnet har symptomer fra luftveiene. Men nasjonal veileder for både barnehage og skoler 1. - 7. trinn er tydelige og samordnet på dette punktet.

Gjeldende retningslinjer:

  • Barn som har luftveissymptomer skal ikke møte i barnehage eller skole. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Noen unntak:

  • Dersom barnet har kjent pollenallergi og utelukkende typiske symptomer på dette kan barnet likevel møte.
  • Dersom barnet har kjente plager med rennende nese og ingen øvrige luftveissymptomer kan barnet også møte.

Ved milde symptomer skal barnet holdes hjemme til allmenntilstanden er god (oppdatert pr. 26.6.2020)

  • Barnet behøver ikke testes for korona (Covid-19) ved milde symptomer.
  • Ved manglende bedring eller symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal lege vurdere om det er grunnlag for test.
    • Feber, nyoppstått hoste og kortpustethet regnes som hovedsymptomer på covid-19.
    • Kontakt fastlege for avklaring ved slike symptomer.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss