Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...
error_outline
26. oktober kl. 09:31

Arbeidsgivere og andre kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Gode badevannsprøver fra Steinsfjorden 22. juni

Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) har tatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden: Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik den 22.06.2020. Prøvene viser lave verdier på blågrønnalger og det ble ikke påvist toksiner av typen microcystin ved noen av badeplassene.

Det var også veldig lite gullalger av typen Uroglenopsis americana i prøvene fra badeplassene. Denne algen ble påvist i store mengder ved prøvetaking i Steinsfjorden i forrige uke. Prøvene er tatt inne ved land og er ikke representative for forholdene ute i de dypere områdene av fjorden.

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss