I forbindelse med høring av planforslaget har vi åpne kontordager på Hole Herredshus mandag 14. og tirsdag 15. oktober kl. 09.00 - 15.00, og onsdag 16. oktober kl. 16.00 - 20.00.

Velkommen!