17. mai komiteen arbeider med et digitalt program som blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Det arbeides med å få med flaggheising, innslag fra kulturskolens trommekorps, elevappell ved 7. trinn, Ordfører og Hole musikkorps. Komiteen vil pynte med blomster uken før 17. mai.

Komiteen oppfordrer innbyggerne til å ta en tur i nabolaget på formiddagen som er pyntet med flagg. Noen vil sikkert ta en tur med bilen eller båten pyntet med flagg. Noen nabolag og vel vil kanskje organisere seg slik at dette skjer samtidig. Det kan jo passe etter kommunens 17. mai program som legges ut kl 10.

Alle oppfordres til å flagge ekstra i egen hage, og at barn og ungdom dekorerer med tegninger med «Alt blir bra» så naboen ser det.

Hele Norge synger «Ja vi elsker» kl 13.00.

17. mai komiteen i Hole er satt sammen av representanter fra FAU ved alle barneskolene med bistand fra Kultur og fritid. Komiteen setter sammen kommunens offiselle 17. maiprogram og har ansvar både for fellesarrangementet og arrangementene på skolene. Leder for 17. mai komiteen i år er Linn Torstensen som er foreldrerepresentant ved Vik skole. Komiteen hadde tradisjonelle planer som nå er endret-  17. mai blir ikke slik vi er vant med.