LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Les mer om innspill og veien til vedtak

Årsbudsjett 2018 høring og fremdrift

I budsjettet for 2018 viderefører Hole kommune stramme og utfordrende driftsrammer for alle tjenesteområder. Men rådmannen legger vekt på at tjenestetilbudet fortsatt skal være godt og forutsigbart.
18. oktober la rådmannen frem budsjettforslaget for formannskapet. Deretter starter de politiske partiene sitt arbeid med budsjettet. I denne prosessen kan du komme med innspill.

Veien til vedtak
Etter at formannskapet har gitt sin høringsinnstilling til budsjettet 15. november,  starter høringsperioden. Innkomne innspill sendes fortløpende til formannskapet, som vurderer disse  i sin helhet, og  gir sin innstilling  til kommunestyret den 6.12.2017.

Budsjettprosessen avsluttes med kommunestyrets endelige vedtak 11.12.2017.

Slik kan du gi innspill
Budsjettet legges ut til høring rundt 17. november. I påfølgende periode frem til  4. desember kan det gis budsjettinnspill.  Enkeltpersoner og representanter fra organisasjoner, foreninger og andre grupper har anledning til å gi kommentarer til budsjettet.  
Dette gjøres ved å sende e-post til: postmottak@hole.kommune.no

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss