Veien til vedtak
Etter at formannskapet har gitt sin høringsinnstilling til budsjettet 15. november,  starter høringsperioden. Innkomne innspill sendes fortløpende til formannskapet, som vurderer disse  i sin helhet, og  gir sin innstilling  til kommunestyret den 6.12.2017.

Budsjettprosessen avsluttes med kommunestyrets endelige vedtak 11.12.2017.

Slik kan du gi innspill
Budsjettet legges ut til høring rundt 17. november. I påfølgende periode frem til  4. desember kan det gis budsjettinnspill.  Enkeltpersoner og representanter fra organisasjoner, foreninger og andre grupper har anledning til å gi kommentarer til budsjettet.  
Dette gjøres ved å sende e-post til: postmottak@hole.kommune.no